1. Kitap Tokat (Ali Bal)
Öğrencilerimizin nitelikli kitaba erişimini sağlayarak, onların ilk çocukluk evresinden itibaren kitaba ilgi duyması ve okuma sevgisi kazanmasını sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2. ETÜT TOKAT - BAŞARIYA YOLCULUK (Osman Özden)
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kazanımları sağlayabilmek için öğrencilerimizi destekliyor, mevcut kursları organize ediyor, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlıyoruz. Hem liseye giriş hem de üniversiteye giriş sınavlarında ilk üç yılda ilk 20, beş yılda da ilk 5'e girmeyi planlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5. Rehberlik Araştırma Merkezi - RAM

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6. Bilim Merkezi (Haluk Bal)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7. Eğitim Uygulama Oteli

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

8. Kültür Merkezi (Haluk Bal)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9. MASAL TOKAT(HÜSEYİN KODAL)
Masallarla çocukların hayal gücünün geliştirmeyi, empati yeteneğini kazanmalarını, kelime dağarcığının zenginleşmesini, yaratıcılığını hatta neden sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırmayı hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10. YARI DEĞERLİ TAŞLAR TASARIM ATÖLYESİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

11. Reşadiye Termal Otel (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

12. Etüt Merkezlerine Köylerden Öğrenci Taşınması

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15. EĞİTİM İÇİN SAĞLIK HAREKETİ (EMİRHAN KEFELİ)
Öğrenciler için gerekli olan diş,göz,kulak,ortopedi,un-tuz-şeker tedavilerin takibini sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16. GELECEK İÇİN GEÇMİŞE YOLCULUK( MÜZE GEZİLERİ) (A.SEFA KESLER)
Müzeleri ve tarihi mekanları ziyaret ederek öğrencilerimizin kendi öz değerlerini ve kültür hazinelerini tanımalarını, sevmelerini, benimsemelerini sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17. KÖY ÇOCUKLARINA KİTAP TAŞIYORUZ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

18. KİTAP TOKAT- ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI (ORHAN GAZİ GÖKÇE)
Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanma

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19. TÜBİTAK KİTAPLARI (ALİ BAL)
Tüm okullarımızda tübitak bilimsel kitapları kazandırıyoruz.Tübitak kitapları olmayan okul kalmayacak.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20. TOKAT ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (EMİRHAN KEFELİ)
Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, mesleki yeterliliklerini artırıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21. OKULLAR AİLE BİRLİKLERİ İLE GÜÇLENİYOR
Okul aile birliği başkanlarından ve okul çevresindeki doğal lider olabilecek velilerin, daha aktif olmalarına olanak tanıyoruz. a)Eğitim Bayrağı Ailemde projesi bu projeye dahil edilmiştir.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22. HAYAL KURUYORUM
Hayal Kuruyorum Projesi yoluyla öğrencilerimizin dış dünyayı algılamalarını, onu zenginlikleriyle kavramalarını, bu yolla hayal dünyalarını geliştirmelerini; hayallerini insanlığa faydalı olabilecek, uygulanabilir ve somut çıktıları olan fikirlere dönüştürmelerini hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23. HİBE PROJELERİ (AKIN KÜRŞAT YAĞCI)
Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların başvurabileceği hibe programları taranarak okullarımıza duyurmayı ve proje yazım sürecinde teknik destek sağlamayı hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24. KÜÇÜK YILDIZLAR AKADEMİSİ
Sıfır- altı yaş dönemindeki çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmayı ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

25. GİRİŞİMCİ ZİHİNLER
Girişimcilik Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizin etrafında gelişen olayları ve olanakları doğru gözlemleyerek değerlendirme ve bunun sonucunda değer yaratma davranışlarını göstermelerini sağlamak için girişimcilik eğitimlerinden ve farklı etkinliklerden yararlanmak; ilkokuldan başlayarak ortaöğreti

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

26. Okul Öncesinde Yüzde Yüz Okullaşma
Okul öncesi eğitimde % 100 okullaşmak için tüm olanakları kullanarak, öğretmen görevlendirmeleri vb. yollarla tüm çocukların okullaşmasını sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

27. NİTELİKLİ OKUMA, YAZMA,DİNLEME VE KONUŞMA (ALİ BAL)
Çocuklarımızın temelden başlayarak okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin geliştirmeyi hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

28. MEDENİYETİMİZİN MİMARLARINA VEFA
Düşünce dünyamızın mimarları olan önemli yazarlarımızın eserlerinin okunmasını amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

29. ERASMUS KA1,KA2,KA3,GENÇLİK (AKIN KÜRŞAT YAĞCI)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

30. DİL KAFE (AKIN KÜRŞAT YAĞCI)
Öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

31. ARTIK VATANIM TÜRKİYE, EVİM TOKAT (AKIN KÜRŞAT YAĞCI)
Göçmen Öğrencilerin entegrasyonuna katkıda bulunmayı,kültürel zenginliklerini yaşatmalarına imkan sunmayı ve göçmen ailelerin velilerine yönelik Türkçe kurslara katılımını artırmayı hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

32. YAZARLIK ATÖLYESİ
Yazmayı alışkanlık haline getirmiş, kendine büyük hedefler koyan, yazmanın temel kurallarını bilen ve uygulayabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

33. OKULLARIMIZDA PARLAMENTER MÜNAZARALARI
Daha disiplinli ve sistematik düşünme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

34. OKULLAR ve İLÇELER ARASI BİLGİ YARIŞMALARI
Öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı,bilginin değeriyle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

35. HAYVANLARI KORUYORUZ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

36. ADAB-I MUAŞERET KURALLARI

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

37. OKULLARIMIZDA FİDAN DİKİM VE BAKIM EĞİTİMİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

38. HER ÇOCUK BİR ŞİİRDİR(ORHAN GAZİ GÖKÇE)
Öğrencilerin şiir öğrenme, ezberleme, yorumlama, okuma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

39. ENGELLİ FARKINDALIK FAALİYETLERİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

40. 10 TÜRKÜ 10 ŞİİR (DURSUN DALKILIÇ)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

41. OKA PROJELERİ EĞİTİM TOKAT

Yürüten: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

42. SAYILARLA MİLLİ EĞİTİM TOKAT

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

43. ROMATİZMA HASTASI ÖĞRENCİLER

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

44. MÜZİK TOKAT (DURSUN DALKILIÇ)
Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan Türk halk müziği ve ozanlık, aşıklık geleneğinin yaşam içerisindeki yerinin korunarak toplumun her kesimine ulaştırmayı ve böylece yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. a) Öğretmen Korolorı, b)Çocuk Koroları, faaliyetlerini

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

45. TOKATIN TÜRKÜSÜ (DURSUN DALKILIÇ)
Öğrencilerimizin türkülerimizi kazandıran aşık ve ozanların tanımasını sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

46. TOKAT FOLKLORUNU YAŞATIYOR (DURSUN DALKILIÇ)
Halk oyunlarının öğrencilerimize öğretilmesi, değerlerimizin ve kültürümüzün yaşatılmasını hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

47. Okullar Sanatla Renkleniyor
Okul koroları, müzik sınıfları, enstrüman kursları ve benzeri yollarla öğrencilerimizin sanatsal yönlerinin gelişimine destek oluyoruz. * "Bilim-Kültür-Sanat Koridorları Oluşturuyoruz" projesini içerir.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

48. KİTABÜS- KİTAP OTOBÜSÜ
Yarım otobüsü kitap ile doldurarak öğrencilerimizin kitap değişimini ve getirdikleri geri dönüşüm kağıtları ile kitap sahibi olmalarını amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

49. TÜBİTAK,LİSE,ORTAOKUL,4006
İlimiz genelinde öğrencilerimizin bilimsel araştırma tekniklerine olan ilgisini arttırmayı;araştırma projeleri yarışmaları ,Tübitak Bilim Fuarları ve diğer müdürlüklerin yürüttüğü bilim fuar alanlarında okullarımızın etkin katılımını sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

50. Tokat Kodluyor
İlimizdeki öğrencilerin kod yazma becerilerinin arttırmayı, yazılım geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

51. AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞI

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

52. ÇÖLYAKLA YAŞAM
ilimizde eğitim-öğretime devam eden çölyak hastası öğrencilerimizin hayatlarına dokunarak, “Çölyak Farkındalığı” çalışmaları yürütüyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

53. Halk Eğitim
Tüm ilde halk eğitim tarafından açılan kursların faaliyetlerini destekliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

54. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE SPOR

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

55. SPORLA ZİNDE ZİHİN - GÜNE SPORLA BAŞLIYORUZ
Tüm ilkokul ve ortaokullarımızda, güne dinç başlamak ve spor alanında farkındalık oluşturmak için ilk 15 dk. spor yapıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

56. PERDE AÇILSIN (OKULLAR TİYATRO İLE BULUŞUYOR)
"Eğitir Düşündürür" sloganıyla çocuklarımızın eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde çok önemli ve güvenilir bir yeri olan “insanı insana insanla insanca anlatma sanatı olan tiyatro sanatını ve seçkin örneklerini öğrencilerimize tanıtmayı amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

57. ÖĞRETMEN CEVHERLE BULUŞUYOR
  Köylerden başlayarak ilçe, belde, merkez okullarımızda üstün yetenekli- üstün zekalı olan ve gelecek vaat eden öğrencilerimizin BİLSEM'e, gelişimleri için gerekli olan imkânlara ulaşamamaları konusundaki engellerini tespit ediyor ve bu engelleri ortadan kaldıracak çözümler sunuyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

58. YOLUMUZU AYDINLATANLAR
"Geleceği Aydınlatmak İçin"   sloganı ile yaklaşık bin yıldır dilimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin taşıyıcısı olan Türk Edebiyatının ilk İslamî eserlerinin bilinmesi, okutulması, geleceğe aktarılmasını hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

59. EVDE EĞİTİM
Fiziksel, bilişsel, psikolojik vb. nedenlerle evde eğitim almakta olan özel öğrencilerimizin, eğitim ortamlarını yeniden düzenleyerek, sosyalleşmelerini sağlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

60. DEVLET KAHRAMANLARIN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYOR
Babaları şehit ve gazi olmuş çocuklarımızın hayatlarına daha verimli devam etmeleri için gerekli desteği sunuyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

61. KÖY ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ
Köylerde yaşayan, başarılı ancak çoğu imkânlardan mahrum kalmış ilkokul öğrencilerimize çeşitli olanaklar sağlıyor, maddi manevi destekliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

62. BİR ÇOCUK BİR DÜNYA BİN UMUT
Projenin amacı, farklı dezavantajlılık alanlarındaki çocuklarımızın çok yönlü desteklerle, çok yönlü gelişimlerinin sağlanması; duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi; akademik başarılarının artırılması; sağlıklı, mutlu, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlan

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

63. GELECEĞİME DEĞER
Öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizle, evrensel değerlere bağlı örnek alınabilecek bir toplumsal kültürün oluşmasını hedefliyoruz. a-Değerler Eğitimi b-Demokrasi Eğitimleri proje faaliyetlerini içerir.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

64. OKUL KANTİNLERİNİN DENETİMİNİ YAPIYORUZ
Kantin Denetimi ile çocukların gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

65. Okul Servislerinin Denetimini Yapıyoruz

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

66. ÇARPILMA
Elektriğin güvenli kullanımını sağlamak için eğitimler ve farkındalık etkinlikleri yapıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

67. OKULUM TEMİZ
Temizlik ve hijyenin okullarımızda tam olarak sağlanabilmesini amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

68. İLKYARDIM
Her lise öğrencimizin ilkyardım eğitimi almasını; ilkyardımda bilinçli bireyler hedefliyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

69. MEVLANA MODELİ
İlimizdeki öğrencilerin okul terklerini engellemeyi, okul terki yaşayan öğrencileri tekrar kazanmayı  ve çocuk suçlarını azaltmayı hedefliyoruz. 

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

70. SIFIR ATIK
İsrafı önlemeyi, kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

71. PROJE OKULU

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

72. BİLİM-SANAT-MERKEZİ (BİLSEM)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

73. TRAFİK EĞİTİM PARKI

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

74. ENGELLİLER OKULU

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

75. FEN LİSESİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

76. PANSİYONLARIN DENETİMİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

77. SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

78. Tüm Okullarda Müzik Atölyesi Kuruyoruz (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

79. Tüm Okullarda Resim Atölyesi Kuruyoruz (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

81. Tüm Okullarda Özel Eğitim Sınıfları Açıyoruz

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

82. Tüm Okullarda Kütüphane Açıyoruz (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

83. Tüm Okullarda Kodlama Atölyesi Kuruyoruz

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

84. Tüm Okullarda Konferans Salonu Açıyoruz (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

85. Birleştirilmiş Sınıfları Bitiriyoruz
Birleştirilmiş sınıfları azaltmayı ve nihayetinde bitirmeyi hedefliyoruz. İlimize daha fazla derslik kazandırıyoruz.

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

86. OkulLARIN Bakım Ve Onarımını Yapıyoruz (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

87. OKULLARIMIZI ESTETİK HALE GETİRİYORUZ (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

88. Okul Bahçelerinin Çizilmesi (Kürsat KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

89. Her Okula Güvenlik Kameraları (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

90. Okulların İç-Dış Güvenliğini Sağlıyoruz

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

91. Taşımalı Eğitimlerde Yemeklerin Denetimi

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

92. Taşımalı Eğitimlerde Araç Denetimi

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

93. Eğitim Yatırımları Anaokulları (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

94. Yeni Okul Yatırımları (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

95. EĞİTİM YATIRIMLARI (KÜRŞAT KARABULUT)

Yürüten: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

96. Almus Kaymakamlığı Eğitim Tokat Raporu

Yürüten: Almus Kaymakamlığı

97. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM TOKAT RAPORU

Yürüten: Artova Kaymakamlığı

98. BAŞÇİFTLİK KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM TOKAT RAPORU

Yürüten: Başçiftlik Kaymakamlığı

99. ERBAA KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM TOKAT RAPORU

Yürüten: Erbaa Kaymakamlığı

100. NİKSAR KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM TOKAT RAPORU

Yürüten: Niksar Kaymakamlığı


Sayfalar:1 2 »